SŁOWNICZEK

ANGIELSKI SŁOWNIK DLA DRUTUJĄCYCH

        

pojęcia ogólne

Alt (alternate)                -  co drugie
approx  ( approximately) - średnio

Beg (begin(ning))           -  początek
Bet (between)               -  pomiędzy
BO (bind off)                 - zamykanie oczek

C A, C B, CC (colour A, colour B, contrasting colour) - kolor A, kolor b, inny/kontrastujący kolor
CO (cast on)                 -  nabieranie oczek
cont (continue)               - kontynuoawać
cm ( centimeter)             - centymet
Cn (cable needle)          - drut do warkoczy, pomocniczy
Circular needles            - druty z żyłką

Dec (decrease)             - odejmowanie oczek
Dpn, dp (double pointed needles) - druty do skarpet 

EON ( end off needle)    - koniec druta
EOR ( end off row )        - koniec rzędu
fl ( front loop(s)               - przednie oczka     
Garter stitch                   -  ścieg francuski
Gauge, tension               - próbka, ścieg
Inc (increase)                 - dodawanie oczek
inch(es)                          - cal(e)
knitting needles              - druty
Lp(s) (loop(s))               - oczko
LH/RH needle (left hand/right hand needle) - lewy/prawy drut
k-wise (knitwise)            - na prawo
MC (main colour)           - główny kolor
meas (measure(s))           - mierzyć

Pat (pattern) -                  -  wzór
Pick up and knit (purl)     -  nabrać oczka wzdłuż brzegu i przerabiać na prawo (lewo)
Pm (place marker) –         - zaznaczyć oczko markerem lub nitką innego koloru
Pnso (pass next stitch over) - przeciągnąć kolejne oczko
Prev (previous)                 -  poprzedni
Psso (pass slip stitch over) - przeciagnąć zdjęte oczko
p-wise (purlwise)               - na lewo

Rem (remaining)                 - pozostałe
Rep (repeat)                       - powtarzać
Rev st st (reversed stockinete stitch) – odwrócony scieg pończoszniczy
Rib (ribbing)                      -  ściągacz
Rnd(s) (round(s))                - okrążenie
RS / WS (right/wrong side)  -  prawa / lewa strona
Row                                   - rząd

Seed stitch                           - ścieg ryżowy
Short rows                          - skrócone rzędy

Tbl (through back of loop)   - od tyłu
Tog (together)                      - razem

W&t (wrap and turn)           - owinąć i odwrócić 
Wyif/wyib (with yarn in front/back) - nitka z przodu / z tyłu
Work even, cont straight (continue straight) - kontynuować wg wzoru 

yarn - włóczka oczka pojedyńcze

St (stitch)                - oczko, ścieg
K                            - oczko prawe
K tbl                       - oczko prawe przekręcone
P                             - oczko lewe
P tbl                        - oczko lewe przekręcone
S, s1                       - zdjąć oczko
S1p, s 1 p-wise       - zdjąć oczko jak do przerobienia na lewo
S1k, s 1 k-wise       - zdjąć oczko jak do przerobienia na prawo


oczka dodawane

 K1 f&b, kfb              - przerobić oczko prawe od przodu i od tyłu
 P1 f&b, pfb               - przerobić oczko lewe od przodu i od tyłu
Yo, yfwd, yon, yrn      - narzut
M1                             - dodać jedno oczko, przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami
M1R                          - wkłuć lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę i przerobić
                                    na prawo od przodu 
M1L                          - wkłuć lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę i przerobić
                                     na prawo o tyłu
                                  
                                    

oczka odejmowane 

K2tog                                  - 2 oczka razem na prawo
K2tog tbl                             - 2 oczka razem na prawo przekręcone
P2tog                                   - 2 oczka razem na lewo
P2tog tbl                              - 2 oczka razem na lewo przekręcone
SKP, skpo, (sl1, k1, psso)   - zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo,
                                             1 oczko prawe,przeciągnąć zdjęte oczko
 Sk2p                                  - zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo,
                                              2 oczka prawe razem, przeciągnąć zdjęte oczko
Ssk                                      - zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno, jedno po drugim),
                                               przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo
Sssk                                     - zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na prawo
                                               przełożyć na lewy drut i przerobić razem na prawo  
Ssp                                      - zdjąć 2 oczka (osobno, jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy
                                               drut i przerobić razem na lewo
S2KP, Cdd (centered double decrease) (sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over (together))
                                           – zdjąć dwa oczka razem (jak przy przerabianiu 2 oczek razem), 1 oczko
                                              prawe, przeciągnąć razem zdjęte oczka [oczko środkowe ma się znaleźć na
                                               wierzchu]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każde pozostawione tu miłe słowo.