Strony

piątek

mój mały niezbędnik

                                     

Zaczęłam tworzyć słowniczek
mały niezbędnik , tak nazwałam swój angielsko - polski słownik dziewiarski.
Będę go na bieżąco uzupełniała
Załączam ten słowniczek, może się komuś przyda

approx (approximately) okołobeg /begin (beginning)/ - początek
bet (between)pomiędzy
bo /bind off (cast off)/ -zamykanie robótki
 
cab (cable) - żyłka
cn (cable needle) - druty z żyłką 
cc (contrasting color)kolor kontrastowy
ca (color a) - kolor a
cuff mankiet

dec (decrease ) odejmowanie oczek
dpn, dp (double pointed needles) druty pończosznicze
 

edge krawędż

foll (following)następujący  
front przód,prawa strona robótki

g (grams) - gramy
g st - garter stitchścieg francuski
gauge, tension – próbka ściegu 


incl  (including ) -włącznie z
inst  (instructions)instrukcja
inc (increase)dodawanie oczek


ls (left side)lewa strona
lp (loop) - otwór, oczko
lh/rh needle (left hand/right hand needle) – lewy/prawy drut


k ( knit)oczko prawe
k tbl ( knit through back of loop) - oczko prawe przekręconek2tog ( knit two togeter) -dwa razem na prawo

KW, k - wise (knitwise) - na prawo  
Knitting needles - druty

mc (main color)główny kolor
m  (make )dobrać 
M1( make one) dodać jedno oczko, przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami
M1R wkłuć lewy drut od tyłu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od    przodu      
M1L - wkłuć lewy drut od przodu pod poprzeczną nitkę pomiędzy drutami i przerobić na prawo od tyłu

mb( make bobble, make knot )–   bąbelek
meas (measure) - mierzyć

m (meter) -metr 
mm (millimeters) -milimetry
mult (multiple)wielokrotny

 

opp (opposite) -odwrotnie
 

p ( purl) - oczko lewe
pat (pattern) - wzór 
pm (place marker ) umieścić znacznik
pick up and knit (purl) nabrać oczka wzdłuż brzegu i przerabiać na prawo (lewo)
pnso (pass next stitch over)przeciągnąć następne oczko
prev (previous) - poprzedni
pw (purlwise) - na lewo


rem (remaining) - pozostałe
rep (repeat) - powtarzać
rev st st (reversed stockinete stitch)odwrócony ścieg pończoszniczy

                                                                (oczka lewe na prawej stronie robótki) 
rib (ribbing) - ściągacz
rnd (round )okrążenie, dookoła
RS / WS (right/wrong side)prawa / lewa strona
row rząd


st (stitch)oczko, ścieg
short rowsskrócone rzędy
sl st (slip stitch) -przełożyć
st st (stockinette stitch )-ścieg pończoszniczy (dżersej prawy )
sk (skip )- pominąć
 
sleeverękaw
 

tbl (through back of loop) od tyłu
to last st - do ostatniego oczka
tog (together) razem
  

w&t (wrap and turn)owinąć i odwrócić
work even, cont straight (continue straight)kontynuować wg wzoru bez dodawania czy odejmowania oczekws ( wrong side)lewa strona 
 

yo (yarn over) - narzut
yarn włóczka
1 komentarz:

Dziękuję za każde pozostawione tu miłe słowo.